Obecní knihovna Věcov

O knihovně

 

Knihovna Věcov:


Knihovna má dlouholetou tradici a sahá do období kolem roku 1925. Na počátku stál „Spolek venkovské omladiny ve Věcově“. Mladí lidé hráli v ochotnickém divadle a za výtěžek si kupovali knihy a půjčovali je místním občanům a zájemcům. Půjčování knih trvalo do roku 1948, kdy přišel zákaz některé knihy půjčovat.
Později vznikaly knihovny v okolních obcích – Jimramovské Pavlovice, Míchov, Roženecké Paseky, Koníkov a Odranec. Tyto knihovny byly umístěny většinou v rodinných domech a často v nevyhovujících podmínkách. Tyto obce se v roce 1964 sloučily a staly se součástí obce Věcova. Současně s tím se sloučily i knihovny z těchto obcí a vznikla „Místní lidová knihovna ve Věcově“.
Od roku 1955 se začalo znovu půjčovat knihy. Od roku 1958 byla Místní lidová knihovna Věcov umístěna ve zchátralé budově čp.49 ve Věcově ( v současné době klubovna mládeže). Knihovna byla sice umístěna v samostatných veřejně přístupných prostorech, ovšem v nevyhovujícím, vlhkém a nevytápěném prostředí.
Později Místní národní výbor ve Věcově vyčlenil ve své budově čp.61 (obecní úřad) dvě samostatné místnosti.
Současnost a umístění:
V roce 1991 se „Místní lidová knihovna Věcov“ přejmenovala na „Obecní knihovnu Věcov.“ V roce 2002 byla knihovna zaregistrována Ministerstvem kultury – ČR, pod názvem „Obecní knihovna Věcov, základní knihovna“ a bylo jí přiděleno číslo evidenční 0685/2002. Od roku 2002 je tato knihovna organizační složkou obce Věcov dle zřizovací listiny ze dne 27. 6. 2002 s účinností od 1. 1. 2002. V roce 2000 byla provedena oprava místností knihovny a prostory byly zvětšeny o jednu malou místnost. V roce 2006 byla provedena celková revize knihovního fondu pracovníky okresní knihovny Žďár nad Sázavou a knihovnicí obecní knihovny Věcov.
V budově čp. 61 ve Věcově (budova obecního úřadu) je knihovna umístěna dodnes.

Modernizace:
Obecní úřad Věcov má zájem na dobré práci v knihovně. V současné době Obecní úřad Věcov připravuje její modernizaci. Chceme naši malou ale útulnou a dobře vybavenou knihovnu co nejvíce prezentovat a přiblížil ji tak širokému okruhu čtenářů a návštěvníkům obce. V letošním roce se bude v naší knihovně vyměňovat nábytek a zařízení, které se bude z části hradit z grantového programu Kraje Vysočina „ Líbí se nám v knihovně 2007“ a z části z rozpočtu obce Věcov. Při této rekonstrukci a modernizaci obecní knihovny dojde i na výměnu podlahové krytiny a drobné stavební úpravy.

Úspěchy a ocenění:
V roce 2006 dostala obecní knihovna Věcov ocenění „Knihovna Vysočiny 2006“.

Knihovníci:
Od roku 1958 do roku 1993 knihovnu vedla paní Zdeňka Prosecká, Věcov čp.9, od roku 1994 do roku 2002 pan Svatopluk Fuchs, Věcov čp. 21 a od roku 2003 dosud opět paní Zdeňka Prosecká.
Paní Zdeňka Prosecká byla v období 1981 - 1994 také současně ředitelkou Základní školy ve Věcově.

 

 

Knihovní fond a statistika (k 31.12.2017):

 • fond 2626 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá        1580             320
        dětská            644            
   82

 • výměnné soubory 4, 325 knih
 • registrovaných čtenářů 51 (670 obyvatel obce)

 

Knihovní fond a statistika (k 31.12.2016):

 • fond 2599 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá        1553             320
        dětská            644            
   82

 • výměnné soubory 3, 297 knih
 • registrovaných čtenářů 56 (670 obyvatel obce)

 

Knihovní fond a statistika (k 31.12.2015):

 • fond 2571 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá        1528             319
        dětská            642            
   82

 • výměnné soubory 6, 622 knih
 • registrovaných čtenářů 67 (697 obyvatel obce)

 

 

Knihovní fond a statistika (k 31.12.2014):

 • fond 2834 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá        1719             344
        dětská            685            
   86

 • výměnné soubory 4, 373 knih
 • registrovaných čtenářů 72 (700 obyvatel obce)


Knihovní fond a statistika (k 31.12.2013):

 • fond 2804 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá        1691             343
        dětská            684            
   86

 • výměnné soubory 4, 356 knih
 • registrovaných čtenářů 83 (701 obyvatel obce)